krajiny exportu & importu
MIDOP-TRANS, s.r.o. je pripravená zabezpečiť a zrealizovať prepravu materiálu a výrobkov do/zo všetkých krajín Európskej únie.
ZÓNA 1 | do 10 hodín
Česká republika, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Slovinsko, Taliansko
ZÓNA 2 | 10-20 hodín
Anglicko, Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Holandsko, Švédsko, Taliansko
ZÓNA 3 | 20-36 hodín
Anglicko, Portugalsko, Španielsko